Удостоверение за идентичност на самостоятелни обекти

При липсва на достатъчно информация за площта, метоположението или етажността на самостоятелен обект в документа за собственост се изготвя удостоверение за идентичността между кадастралната карта и обекта.

Необходими документи

  • Документ за собственост

Ще изготвим Удостоверение за идентичост на вашия самостоятелен обект, за да можете да заявите и да получите схема за него.

Свържете се с нас от тук