Кадастър БГ
За нас
Пълната гама от услуги за кадастър
Услуги
Кадастър БГ
Пълната гама от услуги за кадастър
За нас Услуги

Кадастър БГ

Кадастър е съвкупността данни касаещи границите, площта, вида територия и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а също така и правото на собственост и другите вещни права върху тях. При настъпване на промяна в тези данни всеки собственик на недвижим имот има нужда от консултация или услуга за кадастър.

Кадастър-БГ представя пълната гама от услуги за кадастър на фирма „Геодезисти-БГ“ ООД, притежаваща свидетелство за правоспособност от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Можете да разчитате на екип с дългогодишен опит, разполагащ със съвременно оборудване. Ще ви консултираме и ще разглеждаме индивидуално вашия проект или казус и ще ви дадем най-добрия съвет.

Услуги

Свържете се с нас от тук