Геодезическо заснемане за нанасяне на сграда

За нанасяне на нова сграда с външните й връзки (Ел., Вик и т.н.) с цел получаване на разрешение за ползване се извършва геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл.54а, ал. 2 и ал.3. Въз основа на това заснемане се изготвя проект за нанасяне на сградата в кадасъра, а на сградата се дава уникален идентификатор. След разглеждане на проекта и одобрението му от съответната служба по кадастър, собственикът може да нанесе новата сграда и да получи удостоврение по чл. 54а.

Необходими документи

  • Документ за собственост
  • Виза за проектиране на сградата
  • Разрешение за строеж
  • Заверени Акт 2, 3, 14, 15
  • Одобрена Архитектура

Екипът на Геодезисти-БГ има опит в изготвянето на проекти за кадастър и ще съдействат за изготвянето на проекта ви за удостоверение по чл.54а

Свържете се с нас от тук