Нанасяне на самостоятелни обекти в сграда

“Самостоятелен обект в сграда” е обособена част от сградата, която има самостоятелно функционално предназначение. Самостоятелни обекти са апартаменти, офиси, магазини, гаражи и др. Mазета и таванските помещения в жилищните сгради не се отразяват като самостоятелни обекти. За издаване на схема на самостоятелни обекти, които не са нанесени в кадастралната карта, се изготвя проект.

Необходими документи

  • Архитектурен проект на сграда
  • Документ за собственост

Ще изготвим проект за нанасянето на вашия самостоятелен обект, а след одобрението му от АГКК, ще можете да заявите нанасянето му и да получите схема за него.

Свържете се с нас от тук