Изготвяне на комбинирана скица

“Комбинирана скица” е скица, в която са отразени съвместените данни от два или повече източници: кадастрална карта, кадастрални планове, регулационни планове, устройствени планове, геодезически измервания. Целта на издаване на комбинираната скица за пълна или частична идентичност е удостоверяване промяната на границите на имотите и техните квадратури в по-голям период от време. Чрез нея най-често се онагледява влязлата в сила регулация и дали е приложена тя.

Най-често комбинираната скица е необходима при започване на строителство и издаване на виза или за установяване идентичност на границите на поземлен имот с регулационния план.

Необходими документи

  • Актуална скица на имота
  • Стара скица на имота (ако е налична)
  • Документи за собственост

Можем да изготвим комбинира скица за Вашите поземлени имоти в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Свържете се с нас от тук