Обединяване на поземлени имоти

При обединяване на поземлени имоти се изготвя скица-проект на новообразувания имот. Собствениците на имотите, които се обединяват, трябва да са едни и същи лица. В противен случай трябва да се представя предварителен договор преди обединението.

Необходими документи

  • Актуални скици на имотите
  • Документи за собственост
  • Предварителен договор /при повече от един собственик/

Ще изготвим проект за изменение на кадастралната карта за обединяване на Вашите поземлени имоти в най-кратък срок след като ни предоставяне на необходимите документи.

Свържете се с нас от тук